ETT NYTT KRAFTIGT LAVINSTAKET FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

Flexibel vinkel, lättmonterat, kraftig lättvikts konstruktion, varmförzinkad för lång hållbarhet och platt frakt. Kan monteras med stödben bak alternativt vajer förankring fram. Kundanpassad längd och höjd! Patentsökt.

SilverGrizzly™ - Here to stay

I områden med förutsättningar för lavinrisk finns det ofta anordningar som är uppbyggdga för att preventivt förhinda eller aktivt degenerera en utlöst lavin. Dessa strukturer är väldigt olika i sina utföranden och består ibland av föremål såsom stockar, gamla telefonstolpar, och annat byggmaterial som finns i de olika destinationernas närhet. Denna typ av byggmaterial är svårtransporterat, kräver kreativitet i uppförandet, och ger ett resultat som varierar i kvalitet. Det finns även mer standardiserade konstruktioner i exempelvis metall, men de är relativt svårtransporterade och tunga samt ej optimerade ur monteringssynpunkt. Procima AB har utvecklat en extremt stark och lätt konstruktion som förpackas i platta paket för att optimera ur transportsynpunkt samt för smidighet vid uppförandet. Emballeringen är väldigt enkel men uppnår en effektiv och enhetlig form på produkten i transportläge, målet med enkelheten är också att minimera restavfall som behöver borttransporteras från exempelvis otillgängliga geografiska områden.

Lösningen är patentsökt. Marknaden är främst i Europa men det finns även intresse främst i Sverige och Norges lavinutsatta områden. Ytterligare marknadsmöjligheter finns vid områden där det finns risk för andra typer av ras, exempelvis jordskred och andra typer av geologiska rasrisker. Intressanta marknadsmöjligheter finns även inom översvämningsskydd (i kombination med presenning), uppförande av brandgator, erosionsprevention, med mera.

Fakta

Vikt

Cirka 200 kg för SilverGrizzly 2x2m och 330 kg för 3x3m

Förankring

Förankring sker med antingen ingjutningskassett eller bergsankare. Ställbar fot för optimal vinkel samt juster- och ledbara stödben. Alternativ förankring med vajer.

Bärkraft & Balkmått

Balkmått 200x58x5. Bärkraft stolpbalkar, 40 ton/m, bärkraft liggande balkar 4 ton/m.

Emballage & Frakt

"Platt" paket som underlättar vid frakt. Minimalt emballage.

Lösningen är utvecklad av Procima AB

Läs Mer

SilverGrizzly Bro

BRO FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

SilverGrizzly broar är det rätta valet vid passager över vattendrag, raviner osv. Kraftig lättvikts konstruktion, metalldelar är varmförzinkade för lång hållbarhet, enkel montering. SilverGrizzly broar för skoter-, cykel-, skidleder, pistöverfarter, jord och skogsbruk.Kundanpassad längd och bredd! Räcken, ramp, jordankare finns som tillval.

Fakta

Balkmått: 400*58*3. Bärighet: Beroende på brolängd. Längd: 4-16 meter. Vikt: ca 10 kg/m. Staket: 60*60*3*1300.